Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince?

Blog

V České republice panuje již delší dobu poměrně nízká nezaměstnanost. Podniky tento problém řeší především zaměstnáváním cizinců. Imigranti by si ovšem měli dávat zásadní pozor na to, zda mají platné pracovní povoleni pro cizince, které je opravňuje v naší republice pracovat, a to zcela legálně.

Kdy není pracovní povolení pro cizince potřeba?

Česká republika je součástí EU, tudíž v ní stejně tak, jako v ostatních členských státech funguje takzvaný volný pohyb osob. To v podstatě znamená, že lidé, kteří přicházejí z těchto zemí nepotřebují žádné zvláštní pracovní povolení pro cizince. Zaměstnavatel je rovněž nesmí při výběru pracovního místa nikterak diskriminovat, tedy pouze v případě, kdy se nejedná o pracovní pozici, která je určena výhradně českým občanům, což platí například u policie.

Zaměstnavatel má pouze povinnost vyplnit při přijetí občana z EU formulář o nástupu cizince do jeho zaměstnání. Tento formulář se poté odesílá na krajskou pobočku úřadu práce. Tento úkon by měl zaměstnavatel učinit ještě předtím, než jeho zaměstnanec nastoupí do zaměstnání. Poté, co jeho pracovně právní poměr skončí, musí zaměstnavatel stejným způsobem Úřadu práce opět ohlásit, že občana EU již ve svém podniku nezaměstnává.

Podobný postup lze rovněž uplatnit také u cizinců, kteří pocházejí ze třetích zemí a kteří mají v České republice přidělený azyl, povolení k trvalému pobytu či doplňkovou ochranu. Dále mohou být v ČR na základě studentského víza či na základě povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie.

Pracovní povolení pro cizince, kteří v ČR nemají pobyt

Cizinci, kteří by chtěli do České republiky přijet, aby zde našli práci, to mají ovšem o poznání složitější. Ty si nejčastěji musí vyřídit povolení k zaměstnání, kterým je právě zaměstnanecká karta.Tato karta nahradila takzvané zelené karty a také víza k pobytu, který je delší jak 90 dnů za účelem zaměstnání.

Valná většina těchto karet má takzvanou duální schopnost, to znamená, že se jedná o povolení k dlouhodobému pobytu, který trvá více jak tři měsíce a také o pracovní povolením v jednom. Zaměstnanecká karta poté jeho vlastníka opravňuje k tomu, aby pracoval na daném pracovním místě, pro které byla karta vydána.

Je více méně jedno, v jakém oboru bude cizinec pracovat, ale vždy je důležité, aby daná pracovní pozice byla zařazena do centrální evidence pracovních, která jsou obsaditelná právě držiteli zaměstnaneckých karet.

Tuto evidenci pravidelně zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Karta je vždy vydávána na dobu trvání daného pracovního poměru. Maximálně lze kartu vydat na dva roky. Vždy ovšem může být karta po této době prodloužena.

Jak vyřídit pracovní povolení?

Pracovní povolení pro Ukrajince či pro jiného cizince, lze vyřídit jednoduše na zastupitelském úřadu ČR, a to ve státě, jehož je cizinec občanem. Existuje ovšem celá řada výjimek, kdy lze o zaměstnaneckou kartu žádat na kterékoliv ambasádě.

Jedná se například o občany Austrálie, Tchaj-wanu či Koreje. Pokud je cizinec na našem území na základě víza více jak 90 dnů anebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu, o zaměstnaneckou kartu může zažádat přímo na Ministerstvu vnitra.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist