Jak vyřídit vízum pro cizince v ČR

Blog

Vízum představuje povolení vstupu na území daného státu pro cizince. Rozlišujeme několik typů víz – vstupní, tranzitní, studijní, pracovní a další. Bezvízový styk je sjednáván dohodami vlád příslušných zemí. Vztahuje se však většinou pouze na pobyt nebo tranzit bez možnosti práce.

V případě České republiky jsou výjimkou pouze občané Evropské unie, Norska, Islandu a Švýcarka, kteří se zde mohou nechat zaměstnat bez nutností vyřízení víza. Podobná praxe platí rovněž pro Čechy v těchto zemích.

Jak získat vízum pro cizince?

Pracovní vízum podobně jako ostatní typy lze obdržet na konzulátu České republiky v zahraničí. V případě Ukrajiny se nachází kromě hlavního města Kyjeva také v Užhorodě, Lvově, Dnipru a Charkově.

K získání pracovního víza je nutné předložit několik věcí. Tou první je cestovní pas, který by neměl být starší než 10 let a jeho platnost musí přesahovat o tři měsíce plánovaný pobyt. Nutné je také, aby v něm byly dvě volné stránky.

K žádosti o pracovní vízum je dále třeba přiložit dvě fotografie pasového formátu (3,5 X 4,5 cm). Dále žadatel dokládá originál potvrzení o zaměstnání nebo uvádí číslo žádosti o jeho vydání a místo, kde o něj zažádal.

Dalším dokumentem nutným k udělení víza je doklad o zajištěném ubytování po celou dobu pobytu v České republice. Když je zprostředkováváno zaměstnavatelem musí splňovat podmínky předepsané plochy na počet ubytovaných osob a uvádí se jeho cena.

Požadovanou přílohou je také doklad obdobný našemu výpisu z Rejstříku trestů.

Vízum pro Ukrajince může být ještě ztíženo pohovorem na zastupitelském úřadě. Ten je veden v ruském nebo českém jazyce, ale záznam z něj je vyhotoven vždy pouze česky. Již při podání žádosti je nutné uhradit konzulární poplatek.

Zaplatit jej není možné v hřivnách, ale vyžaduje se platba pouze v eurech. Po doložení výše uvedených dokladů začíná běžet lhůta na vyřízení pracovního víza. Během ní odpovědní pracovníci ověřují poskytnuté informace.

Její délka je 60 dnů, ale v případě, že konzulát požádá o dodání dalších materiálů, je možné její prodloužení. Pokud je žádost kladně posouzena, žadatel o pracovní vízum musí přinést doklad o zaplacení zdravotního pojištění, jehož rozsah plnění musí být minimálně 60 000 EUR na jednu pojistnou událost.

Po příjezdu do České republiky mají ukrajinští pracovníci povinnost se přihlásit nejpozději do tří pracovních dnů na oddělení cizinecké policie podle místa pobytu. Cizinci se mohou zdržovat na území České republiky nejdéle do doby vypršení víza.

Jestliže se jedná o vízum na čas kratší než šest měsíců lze jej prodloužit. Veškeré změny podmínek je třeba neprodleně hlásit. Žádosti o pracovní vízum si lze stáhnout z internetu a vyplnit v pohodlí domova.

Chcete ušetřit čas a svěřit vyřízení potřebných pracovních víz specialistům? Obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která se právě na tuto oblast specializuje.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist