Pozvání cizince k návštěvě ČR a zvací dopis

Blog

Chystáte se, ať už jako právnická či fyzická osoba, k pozvání cizince z tzv. třetích zemích do České republiky? Nevíte, jak v takovém případě postupovat? Pak je dnešní článek přímo pro vás.

Budeme se v něm zabývat administrativou, které se nevyhnete. Projděte si s námi, co vše pozvání občana mimo EU obnáší a zvládněte celý proces rychle a bez problémů.

Tento proces vyřizuje cizinecká policie. Pro pozvání cizince do české republiky budete muset zajít na pracoviště cizinecké policie a požádat o příslušný tiskopis. Každý tiskopis má své vlastní vygenerované číslo, a nelze tedy vzor zvacího dopisu stahovat z internetu.

Po vypsání všech náležitostí formulář cizinecké policii zase odevzdáte. Správní poplatek je 300,-Kč a hradí se ve formě kolkových známek. Ty pořídíte na každé poště.

Do sedmi pracovních dnů je Pozvání obvykle ověřeno a příslušník policie vám sdělí výsledek řízení. Na co se připravit? Pozvání obsahuje

  • osobní údaje pozvaného i toho, kdo ho zve
  • doba pobytu cizince v ČR
  • informace o rozsahu převzatých závazků
  • doklady o uzavření cestovního pojištění

Dobrou zprávou je, že si nemusíte lámat hlavu s tzv. volným zvacím dopisem, který některé země vyžadují. Zvací dopis je nahrazen tiskopisem Pozvání. Pamatujte prosím, že pro každého cizince musíte vyplnit jedno Pozvání.

Připravte si potřebné dokumenty a vyhněte se zbytečným zmatkům. Policie bude vyžadovat ověření totožnosti u zvoucí osoby, tedy u vás, dále důležité osobní údaje a bydliště či sídlo firmy. To samé je potřeba zjistit i o cizinci, kterého zvete. Pozvánka pro cizince dále obsahuje informaci o předpokládané době, kterou cizinec na území ČR stráví.

Jediným větším úskalím při zvaní občana třetí země jsou závazky, které pro vás z této situace plynou. Existují dvě situace, pokud žádáte o krátkodobé vízum do 90 dní a pokud žádáte o vízum dlouhodobé nad 90 dní do šesti měsíců.

Pokud žádáte o udělení krátkodobého víza, můžete jako zvoucí osoba převzít veškeré finanční náklady, které jsou spojené s jeho pobytem na území České republiky. Nebo těchto nákladu můžete být zproštěni a zavážete se pouze k zajištění nákladů souvisejících s ubytováním.

Pokud žádáte o dlouhodobé vízum, zajištění nákladů se nevyhnete. Cizinecká policie bude chtít vidět, že jste schopni zajistit nejen ubytování, ale i obživu a poskytnutí zdravotních služeb či případné vycestování z ČR pozvaného cizince.

V závislosti na druhu a délce pobytu musíte na vyzvání prokázat, že máte prostředky k zajištění cizince. Tato částka se odpočítává od existenčního minima a násobí se délkou pobytu.

Musíte je doložit například výpisem z bankovního účtu, který ale může být vedený i na jméno cizince a ke kterému má dotyčný disponentské právo.

Nezapomeňte také doložit, že cizinec uzavřel cestovní pojištění, které pokrývá celou dobu jeho pobytu. Pokud tak nemůže učinit v zemi současného pobytu, může uzavřít pojištění i v zemi jiné.

U dlouhodobého víza musí minimální pojistné krytí dosahovat alespoň 60 000 EUR. Pokud máte všechny dokumenty v pořádku, vaše pozvánka pro cizince bude zajisté ověřena. V případě, že nebudete schopni prokázat například finanční zajištění, cizinecká policie proces zamítne.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist