Literatura a jazykové vzdělávání

Blog

Shakespeare. Moliére. Neruda. Keats.

Vyvolávají v Tobě tahle jména strašidelné vzpomínky na nezábavné čtenářské povinnosti a úkoly z dob školních let? I přestože může být Tvoje odpověď jednoznačné, a při všech těch vzpomínkách taky stále ještě trochu ustrašené „ano“, neznamená to, že by ses měl beletristickým knihám vyhýbat při svém jazykovém vzdělávání (ať už jsi samouk či navštěvuješ pomaturitní studium jazyků v Brně) nebo hůř, připravovat o možnost vzdělávat se prostřednictvím knih své studenty.

Pravda, v běžném životě se často stává, že někdo literaturu miluje a řadí se do podivné sociání bubliny knihomolů neboli jakýchsi literárních nerdů – a jiný je zas prakticky nečtenář.

Jak ale bylo řečeno, ať už tě myšlenka knih v jazykové učebně nadchla – nebo spíše ne, rozhodně bys neměl tuto možnost jazykového vzdělávání odsuzovat předem. Knihy v kurzech jsou totiž mnohem více vzrušující věc, než by se na první pohled mohlo zdát.


Tak ještě jednou. Neexistuje žádné jiné médium, které by poskytovalo stejné výhody ve spojení světů jazyka a kultury. Nejen, že knihy odhalují informace o lidech, historii, slovech a projevech… ale také odhalují hlubší pravdy o lidské povaze a překračují tak všechny jazykové bariéry.

Přístupy a metody zapojení literatury do jazykového vzdělávání

Pojďme se společně podívat na to, co studenti (navštěvující kurzy od klasických jazykových kurzů až po firemní vzdělávání) mohou skutečně získat tím, že literaturu zapojí do svého jazykového vzdělávání. Proč zapojit literaturu do praxe? Pojď se seznámit se třemi přístupy nebo chceš-li metodami jazykového vzdělávání, z nichž Ti každá odpoví na výše položenou otázku:

  1. Kulturní přístup: Zastánci tohoto přístupu věří, že hlavní hodnota literatury spočívá v jedinečné možnosti poznat kulturu. Při využívání této metody studenti (nebo třeba i celá třída studentů navštěvujících pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků) čtou fikci nebo poezii jako součást učebního výkladu o historii, společenském chování a pravidlech, tradicích apod.
  2. Jazykový přístup: Vzhledem k tomu, že literatura vychází z jazyka, otevírá cestu studentům k tomu, aby skrze literaturu objevili své vlastní chápání slov a frází a naučili se používat jazyk v kontextu. Podle tohoto přístupu má čtení knih v cizím jazyce pro své kurzy němčiny podobnou hodnotu, jako čtení knihy v jazyce rodném – učí studenty správně se vyjadřovat a komunikovat.
  3. Přístup osobního růstu: Hlavním předpokladem úspěchu tohoto přístupu je zájem a angažovanost studentů. Lektoři v tomto přístupu ke knihám používají literaturu k tomu, aby pomohli studentům lépe porozumět nejen světu kolem sebe – ale taky sami sobě.

Chceš-li ze zapojení literatury do výuky vytěžit pro své studenty co nejvíce, doporučujeme zkombinovat dohromady všechny tři přístupy. Jazyk, kultura a osobní růst jsou spolu vnitřně propojeny a má určitě smysl učit je společně.

 A jaké jsou další výhody zapojení literatury do výuky jazyka?

  • Literatura dává studentům jedinečnou představu o cílové kultuře. Definice z učebnic si nikdo nepamatuje – protože nikoho nebaví. Ale čtení si o dané zemi prostřednictvím rozhovoru dvou hlavních postav z knihy se vryje do mysli každému čtenáři. Studenti tak mají možnosti podívat se na život v cizí zemi očima vojáků, kazatelů, spisovatelů, státníků atd. jedinečným způsobem, který umožňuje nahlédnout taky do vnitřního světa jednotlivých postav a událostí, které danou kulturu formovaly. A co víc, čtení je zajímavé pro studenty napříč generacemi – ať už tedy jedná o studenty navštěvující pomaturitní studium až po ty, kteří už firemní jazykové kurzy navštěvují v rámci svého zaměstnání.
  • Literatura vytváří spojení mezi jazykem a dalšími předměty. Všichni víme, že jazykové vzdělávání dává studentům větší smysl, pokud ho mohou propojit taky s jinými oblastmi z reálného světa, jako je umění, historie nebo třeba matematika. Někdy lektoři potřebují doslovně vysvětlit souvislosti mezi cílovým jazykem a těmito dalšími obory. A právě literatura propojení těchto vazeb ulehčuje!

  • Literatura poskytuje možnost lépe pochopit univerzální povahu jazyka. Kolikrát už studenti druhého jazyka slyšeli, že jim toto studium pomůže lépe pochopit jejich vlastní jazyk? Právě literatura toto přivádí do pohybu! Studenti mají možnost vidět příklady metafor, slovních hříček a analogií, které je přimějí přemýšlet o podobných konstrukcích taky ve svém rodném jazyce.

A co Ty, zapojuješ literaturu do svého jazykového vzdělávání nebo do svých jazykových lekcí se svými studenty? Dej nám o tom vědět a pojďme se inspirovat navzájem! Budeme se těšit na všechny tipy!

Tvůj PELICAN

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist