Jak fungují svěřenské fondy?

Blog

Chcete po sobě zanechat nějaké peníze svým dětem, či vnoučatům? Bankám nevěříte, nechce se Vám kupovat akcie a nevíte, jak jinak investovat? Zkuste svěřenský fond.

Co je to svěřenský fond?

Svěřenský fond je určitým shlukem soukromého vlastnictví bez právní subjektivity. Tento majetek je udržován pod správou jmenované osoby ve prospěch obmyšleného. Obmyšleným může být například Vaše dítě, či vnouče, kterému chcete pomocí svěřenského fondu zanechat nějaké fiskální dědictví na rozjezd do života, či třeba na jeho studium.

Kdo se tímto obmyšleným stane je ryze Vaše rozhodnutí. Máte nad tím, jakožto osoba, která se rozhodla pro založení svěřenského fondu, plnou kontrolu. Zakladatel nemusí být jeden a může to být i právnická osoba, nejen osoba fyzická.

Jako takový může krom definice obmyšleného i stanovit správce daného svěřenského fondu a uzná-li to za vhodné má zakladatel i právo tohoto správce odvolat. A kdo je to vlastně ten správce?

Svěřenský správce může být investiční společnost, ale i každý svéprávný člověk, kterého do této pozice zakladatel jmenuje, včetně něj samotného. Správcem může být jmenován dokonce i samotný obmyšlený. Pokud k tomu však dojde, musí být pro jistotu jmenován ještě další svěřenský správce.

Správce jako takový dohlíží na majetek a může s ním dělat, co jen uzná za vhodné, například se ho může pokusit rozrůst, či investovat, přičemž zakladatel i obmyšlený mají právo dohledu nad činností správce.

Právo dohledu se projevuje v tom, že si mohou jak zakladatel, tak obmyšlený vyžádat, aby jim svěřenský správce umožnil kontrolu dokladů o svěřenských informacích a jakýchkoliv dalších informacích, které by po něm držitelé práva dohledu vyžadovali.

Jak na založení svěřenského fondu

Hlavním krokem pro založení svěřenského fondu je notářský zápis, který vzniká po rozhodnutí zakladatele k založení daného svěřenského fondu. Následně dojde k sepsání dalšího notářského zápisu, v němž je definováno, kdo bude svěřenským správcem a kdo obmyšleným.

Krom toho tento dokument musí obsahovat účel pro založení daného fondu a jakým způsobem bude s tímto svěřeným majetkem zacházeno. Svěřenskému správci můžete prostřednictvím fondu svěřit majetek hmotný, například ve formě nemovitosti, ale může se jednat třeba i o rodinnou firmu, či podnik.

Svěřenský správce se následně o tento majetek bude starat v rámci hranic a mantinelů, které mu vymezí zakladatel. Obmyšlený poté benefituje z fondu rovněž pouze v rozsahu určeném samotným zakladatelem. Po založení svěřenského fondu bude tento fond evidován v rejstříku svěřenských fondů.

Zánik svěřenského fondu

Svěřenský fond zaniká poté, co dojde k naplnění předem stanovené doby, na kterou byl založen, či pokud je dosaženo účelu pro nějž byl založen. Zánik může být vymáhán a přikázán i soudem.

Při zániku je následně na správci svěřenského fondu, aby majetek připsal té osobě, která na něj má právo. Na majetek má ve většině případů právo obmyšlený. Zemře-li obmyšlený připadá majetek zakladateli. Zemřou-li oba připadá majetek státu. Proto je velice důležité, aby zakladatel fondu počítal i se vzdálenou budoucností.

Svěřenské fondy nejsou pouze něčím pro ty nejbohatší z nejbohatších. Založení svěřenského fondu a následná evidence v rejstříku svěřenských fondů je racionálním a prozíravým způsobem, jak investovat nejen do sebe, ale především do svých dětí a příštích generací a zanechat jim zde po sobě stabilní odkaz. A to je jedna z těch nejlepších investic, které můžete ve svém životě udělat.

Zaujala vás tato forma zabezpečení majetku? Využijte nezávaznou konzultaci na stránkách www.parkerhill.cz, kde to s vámi rádi probereme.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist