Seznamte se s daňovými ráji

Blog

Daňový ráj je označení pro zemi, stát či území (jurisdikci) uplatňující nízké anebo žádné zdanění právnických či fyzických osob. Jedná se o termín velmi často používaný v souvislosti s offshore společnostmi a offshore podnikáním.

V českém prostředí nemají daňové ráje příliš lichotivou pověst a jsou mnohdy spojovány s nelegálními praktikami některých jedinců a podnikatelských skupin. Je však zapotřebí porozumět pozadí a problematice daňových rájů v širší souvislosti, a proniknout tak za jejich mnohdy nelichotivý mediální obraz. Nejen toto je cílem tohoto článku.

Co je to daňový ráj         

Daňový ráj, jak již název napovídá, je území, které nabízí specifické zdanění, resp. nezdanění, ať už se jedná o příjem či jiné zdanitelné položky. Prakticky se jedná o státy, které příjmy svých rezidentů či společností se sídlem na jejich území vůbec nezdaňují, případně jsou zde uplatňované daně velmi nízké.

Ve srovnání s ostatními státy uplatňující standardní výši zdanění (tzv. onshore jurisdikce) jsou tak daňové ráje skutečně vnímány jako příznivá oáza pro přesun daňového domicilu. Přesídlením společnosti do některého z daňových rájů je možné efektivně snížit daňové zatížení a také dosáhnout i jiných výhod.

Úspora na daních je však primárním důvodem pro přesun společnosti či jednotlivců do daňového ráje.

Daňové ráje ve světě

V tuzemsku je zřejmě nejznámějším daňovým rájem Monako, jakožto populární destinace mnohých sportovců a podnikatelů s vysokými příjmy. Neuplatňují se zde daně z celosvětového příjmu fyzických osob, tudíž je pro bohaté jednotlivce značně výhodné přesunout se do tohoto středomořského daňového ráje.

Existuje však množství vzdálených států a oblastí, které nabízejí velmi atraktivní daňový systém v rámci právnických osob. Právě tyto jurisdikce můžeme označit jako plnohodnotné daňové ráje. Mnohdy se jedná o ostrovní státy v Karibiku či Indickém oceánu, a tak je jejich vnímání jako přírodního ráje a zároveň ráje pro podnikatele skutečně na místě.

Skutečností, proč jsou tyto oblasti daňově velmi příznivé je více. Zejména se jedná o bývalé kolonie Britského impéria. Po jeho rozpadu došlo k samostatnému směřování a rozvoji doposud plně závislých území. Většina z těchto států je hospodářsky závislá na zemědělství a rybolovu. Nebýt odvětví finančních služeb a mezinárodního obchodu prostřednictvím offshore společností, pak by tyto země nebyly hospodářsky silné a místním obyvatelům by tak hrozila chudoba a nejistota.

Díky těmto historickým souvislostem se zrodila myšlenka přilákat cizí kapitál a společnosti do těchto států a jedinou možností, jak je přilákat, bylo nabídnout jim výrazné a atraktivní výhody a pobídky. Tak se zrodil fenomén offshore společností a daňových rájů, jak je známe dnes.

Daňové ráje a offshore společnosti jsou vzájemně velmi těsně propojené oblasti. Offshore společnost je obchodní společnost registrovaná v místě s žádným nebo velmi nízkým zdaněním příjmů a jiných položek, nejčastěji licenčních poplatků a dividend (daňový ráj). Neplatí to však ve všech případech a není tedy pravda, že by se v daňových rájích neplatili daně vůbec.

Může za to specifický režim offshore společností, které mají velkou výhodu oproti lokálním společnostem. Místní společnosti podnikající na lokálním trhu platí daně v běžné výši. Pokud však společnost nepodniká v místě a registrace a sídla, a je řízena z jiného státu, tedy nemá žádnou vazbu na místní trh, pak je osvobozena od výše uvedených daní. Právě v těchto případech lze hovořit o offshore společnostech a daňových rájích.

Založení společnosti v daňovém ráji

Pokud budeme hovořit o praktické stránce věci, je tedy možné založit si společnost v některém z daňových rájů a posléze ji využít při podnikání s dosavadními zákazníky, budou-li z oblastí mimo místo registrace a sídla této společnosti. Poté je možné plně uplatňovat výhody plynoucí z offshore daňového režimu této společnosti.

Podnikat však nesmí v rámci místa registrace, resp. v těchto případech je nutné danit standardním způsobem a společnost tak ztrácí výhodný offshorový status co se týká daní. Cílem však zpravidla nikdy není podnikat na malém a omezeném trhu offshore jurisdikce kdesi na konci světa, avšak získání zmíněného offshorového statutu a podnikání v mezinárodním měřítku.

Společnost se sídlem v daňovém ráji umožňuje podnikat v celosvětovém měřítku a je osvobozena od daní z příjmu, resp. daně odvádí pouze formou daňového paušálu, což je zanedbatelná částka ve srovnání s reálnou úsporou, kterou toto řešení přináší. Pakliže je offshore společnost vhodně zapojena do podnikatelské struktury, pak poskytuje množství dalších výhod plynoucích z příznivého daňového režimu domovského státu.

Některé z offshore jurisdikcí nabízejí také další možnosti a je například možné založit si v těchto státech osobní či korporátní bankovní účet či trust. Offshore jurisdikce tak dnes nabízejí skutečně nepřeberné množství řešení pro podnikatele a je na nich, zda jich využijí pouze za účelem snížení daňové zátěže, či bude jejich cílem také ochrana majetku anebo jiná z výhod daňových rájů.

Jak bylo uvedeno výše, daňové ráje jsou skupinou států uplatňujících výhodné či nulové zdanění příjmů. Je však možné rozdělit tyto státy dle mnohých hledisek. Nejčastěji bývají rozděleny dle míry kontroly veřejné správy nad činností registrovaných společností. V této souvislosti hovoříme o tzv. hard offshore jurisdikcích, tedy o státech s velmi nízkou kontrolou státu nad společnostmi.

V těchto jurisdikcích (např. Belize, Britské Panenské ostrovy, Seychely) není prakticky vykonávána kontrola veřejné správy vůči offshore společnostem a společnosti tak nemusejí předkládat výsledky hospodaření, prakticky zde neexistuje obchodní rejstřík. je tedy zachována vysoká míra anonymity a důvěrnosti.

Na druhou stranu dnes dochází u společností z takovýchto daňových rájů k patrné tendenci, kdy roste tlak mezinárodních organizací na omezování anonymity a zvýšení transparentnosti. V konkrétní rovině se tento přístup promítá v omezování bankovních a finančních služeb pro offshore společnosti z hard offshore daňových rájů.

Jsou to tedy banky, kdo zprostředkovaně omezují využívání společnosti z těchto destinací, jelikož cizí orgány veřejné správy nad nimi nemají kontrolu. Co se týká bankovnictví, vždy však existují mnohé zajímavé varianty, které lze použít a dosáhnout tak optimálního řešení i pro společnosti z těchto daňových rájů.

Tvrdé daňové ráje

Je však potřeba si uvědomit, že mezinárodní pravidla se stále zpřísňují a tvrdě dopadají právě na offshore společnosti z tvrdých daňových rájů.

Další skupinou jsou jurisdikce, které uplatňují četné daňové výhody, nicméně jsou velmi transparentní a kladou zvýšené nároky na činnost registrovaných společností. Zde hovoříme např. o Gibraltaru, Maltě, Hongkongu či Kypru. V těchto jurisdikcích je efektivní zdanění společností velmi nízké, avšak firmy musejí předkládat účetnictví a podávat výkazy.

Rovněž zde existují veřejné rejstříky a lze tedy dohledat danou společnost v rejstříku. Offshore společnosti z těchto států mohou mimo daňové výhody dále profitovat ze široké sítě smluv o zamezení dvojího zdanění, jelikož tyto jurisdikce jsou mnohem lépe vnímány z mezinárodního hlediska. Je tedy možné pomocí vhodného zapojení společnosti z této země do již existující podnikatelské struktury výrazně optimalizovat celé podnikání.

Společnosti z daňových rájů tak slouží mnoha účelům a lze je využít prakticky ve všech oblastech podnikání. Samozřejmě je nutné vnímat potřeby a záměry každého podnikatele samostatně a nelze tedy nastavit univerzální model vhodný pro všechny druhy podnikání.

Vhodnými a uváženými kroky lze však dosáhnout nejen celkové úspory, ale především posunout podnikání o kus dál a nabídnout nové možnosti pro jeho další rozvoj.

Zaujala vás možnost zřízení offshore společnosti v daňovém ráji? Kontaktujte nás na www.parkerhill.cz , kde to s vámi rádi probereme.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

Copyright Abago Holding s.r.o.,
všechna práva vyhrazena.
Navštivte také další projekty: Služby:  Digi Reality - Realitní vyhledávač | Ušetřím.cz - Vyhledávač cen | Inzerce Dýně.cz - Inzerce zdarma | Moderní svět - Nejen o technologiích
Zábava: PeckaSMS.cz - vyhrajte super ceny | 101her.cz - Online hry zdarma |
TOPlist